facebook

28. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży

Rozpoczęcie: 10 Lipiec 2016
Zakończenie:

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12,9)

„My, dorośli, na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć jutro. Jego imię brzmi dzisiaj” /Gabriela Mistral - chilijska noblistka/.  

Parafiada nie czeka. Parafiada działa. Parafiada uczy aktywności w każdej dziedzinie: intelektualnej, duchowej i fizycznej.

Starożytny sportowiec musiał uczestniczyć w trzech filarach starogreckiej triady. Jako sportowiec musiał być doskonale przygotowany fizycznie, ale żeby być dobrym sportowcem musiał mieć też ukształtowane  Serce i Duszę. Miał być Świątynią dla Boga i przykładem dla bliźnich.

RUCH RZEŹBI UMYSŁ, SERCE I CIAŁO

Z pełnym przekonaniem o mądrości tego przesłania Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży zapewnia wiele możliwości zajęć indywidualnych i zespołowych, rywalizacji w dziedzinie wiedzy i talentów artystycznych, współzawodnictwa na boisku, basenie i stadionie lekkoatletycznym. W teraźniejszości odnosi się do historii i wpływa na przyszłość. 

CO SIĘ WYDARZY na Parafiadzie?

Wszystkim w wieku od 10 do 19 lat oraz ich opiekunom proponujemy sportowe emocje i świetną zabawę:

Bogaty program zbudowany jest wokół trzech filarów:

 1. STADION, czyli współzawodnictwo sportowe w 13 dyscyplinach, 16 konkurencjach (w tym m.in. strzelectwo i biathlon letni). Podczas Parafiady  każdy uczestnik ma prawo startu maksymalnie w 3 z 16 konkurencji (nie wliczając w to strzelectwa i biathlonu letniego), podzielonych  na 4 kategorie wiekowe. Zawody odbędą się na profesjonalnych obiektach sportowych Akademii Wychowania FizycznegoSzkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a prowadzić je będą licencjonowani sędziowie, zrzeszeni w odpowiednich związkach sportowych.

Oprócz udziału w sportowym programie punktowanym w ogólnej klasyfikacji wyników możliwe będzie także rekreacyjne korzystanie z basenów SGGW, a także ze sprzętu sportowego udostępnianego przez Organizatora.

 1. TEATR, czyli program edukacji kulturalnej i rywalizacji artystycznej, które pozwalają rozpoznawać i rozwijać różnorodne umiejętności i zainteresowania młodzieży. Uczestnicy Parafiady mogą wziąć udział w:
  • konkursach plastycznych, wokalnych, wiedzy,
  • Przeglądzie Małych Form Teatralnych,
  • zwiedzaniu Warszawy (ponad 20 tras wycieczek, w tym m.in. zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, wystawa „Titanic”, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i inne),
  • „Warsztatach aktywnego historyka” w średniowiecznej osadzie,
  • Turnieju o tytuł „Masters of Adventures”
  • wieczorach integracyjnych,
  • dyskotece,
  • nieustającym konkursie fotograficznym „Dzień po dniu po raz 28…”,
  • „Misji Parafiada w służbie pokoju…” (Spotkanie w Centrum Weterana działań poza   granicami państwa, szkolenie z udzielenia pierwszej pomocy)

oraz wielu innych działaniach.

W programie edukacji kulturalnej znaczące miejsce zajmuje historia. Będzie realizowany projekt „Ku pierwszym Piastom” upamiętniający 1050 rocznicę Chrztu Polski. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w „historii na wakacjach” - turnieju o tytuł „Masters of Adventures” – nowej propozycji zajęć rekreacyjnych polegających na rozgrywaniu różnego typu gier od układania puzzli, przez grę planszową, przestrzenną, typu „Escape Room” po turniej łucznictwa historycznego.

Każdy uczestnik może wystartować maksymalnie w 6 konkursach, natomiast nie ma ograniczeń w korzystaniu ze wszystkich propozycji działań edukacyjno-rekreacyjnych. Tematy i bibliografia konkursów będą podane na stronie Stowarzyszenia Parafiada www.parafiada.pl. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 1. ŚWIĄTYNIA, czyli program formacyjny.

Obejmuje możliwość wystartowania w:

 • konkursie wiedzy religijnej „Chrzest = 966”
 • konkursie plastycznym „ Być dobrym jak Chleb”
 • konkursie piosenki religijnej „Sacro Song”

Wszyscy uczestnicy są zaproszeni do udziału w:

 • codziennej modlitwie i Eucharystii
 • spotkaniach z ciekawymi ludźmi głoszącymi poruszające świadectwa.

Przez cały czas trwania Parafiady funkcjonuje też Namiot Adoracji oraz jest możliwość spowiedzi.

TERMIN: 10 – 17 lipca 2016 r.

Uroczysta Inauguracja  28. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży - 10 lipca 2016, godz. 16.00  w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach

MIEJSCE:  Miasto Stołeczne Warszawa (stadion lekkoatletyczny Akademii Wychowania Fizycznego, obiekty sportowe i dydaktyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  oraz akademiki i namioty warsztatowe na terenie kampusu SGGW, przestrzeń miejska: muzea, zabytki, Stare Miasto)

KOSZT UCZESTNICTWA:

Udział w 28. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży jest częściowo odpłatny. Opłata od uczestników krajowych wynosi 510 zł, od opiekunów krajowych 200 zł. Do uczestników polonijnych odnoszą się odrębne zasady. Informacja  u  koordynatora projektu  p. Marii Kujel.

Cena obejmuje:

 • udział w całym programie 28. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży,
 • pełne wyżywienie (trzy posiłki) w stołówkach SGGW,
 • zakwaterowanie w domach  studenta na kampusie SGGW (pokoje 2-4 os.),
 • licencjonowanych sędziów podczas zawodów oraz przewodników podczas wycieczek,
 • opiekę medyczną i obsługę techniczną,
 • ubezpieczenie NNW dla uczestników i opiekunów
 • ciekawy  program  edukacyjny

Zgłoszenie uczestnictwa :    

Udział w 28. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży zgłasza się zgodnie z  formularzami w następujących terminach:

Grupy z Polski:

·        zgłoszenie wstępne dla grup krajowych  do dnia 31 maja 2016 roku,

·        pełne zgłoszenie dla grup krajowych  do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Zgłoszenia niezgodne z formularzem nie będą rejestrowane.

Do reprezentacji zagranicznych stosują się odrębne zasady dotyczące terminu i formy zgłoszenia uzależnione od kraju pochodzenia uczestników:

A/ kraje tzw. Europy Wschodniej:

·        zgłoszenie wstępne do dnia 30 kwietnia  2016 roku,

·        pełne zgłoszenie do dnia 31 maja 2016 roku.

B/ kraje tzw. Europy Zachodniej i Środkowej:

·        zgłoszenie wstępne do dnia 15 maja 2016 roku,

·        pełne zgłoszenie do dnia 30 czerwca 2016 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Grupy zagraniczne:  Maria Kujel + 48 728 820 606, [email protected]

Grupy krajowe: Wojciech Wardaszko +48 728 820 605, [email protected]

 


Projekt dofinansowany ze środków:

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Muzeum Historii Polski

 

Lokalizacja:
data dodania: 2016-07-10  autor :Wojciech WardaszkoPartner strategiczny

 

Partnerzy medialni
 

gosc niedzielny