facebook

Formularze zgłoszeniowe na 29. Międzynarodową Parafiadę

Zapraszamy do pobierania i wypełniania formularzy zgłoszeniowych - wstępnego oraz pełnego zgłoszenia na 29. Międzynarodową Parafiadę Dzieci i Młodzieży

Zgłoszenie wstępne reprezentacji krajowej  - należy przesłać do Stowarzyszenia do 31 maja 2017 r.

Zgłoszenie pełne reprezentacji reprezentacji krajowej  - należy przesłać do Stowarzyszenia wraz z poniższymi załącznikami do 30 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie uczestnika niepełnosprawnego w reprezentacji krajowej 

 

Do reprezentacji zagranicznych stosują się odrębne zasady dotyczące terminu i formy zgłoszenia uzależnione od kraju pochodzenia uczestników:

A/ kraje tzw. Europy Wschodniej:

·        zgłoszenie wstępne do dnia 30 kwietnia  2017 roku,

·        pełne zgłoszenie do dnia 31 maja 2017 roku.

B/ kraje tzw. Europy Zachodniej i Środkowej:

·        zgłoszenie wstępne do dnia 15 maja 2017 roku,

·        pełne zgłoszenie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Grupy polonijne i zagraniczne prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, p. Marią Kujel.

Do każdego zgłoszenia pełnego (zarówno krajowego jak i zagranicznego) należy dołączyć:

Zgłoszenie do filaru Stadion

Zgłoszenie do filaru Teatr

Zgłoszenie do filaru Świątynia

Partner strategiczny

 

Partnerzy medialni
 

gosc niedzielny