facebook

Współpraca z Polonią i Polakami za granicą

TEN ARTYKUŁ NIE JEST W PEŁNI AKTUALNY. AKTUALIZACJA WKRÓTCE.

Program  współpracy z Polonią  zagraniczną obejmuje:

 • uczestnictwo dzieci i młodzieży polonijnej w Finałach Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży w Warszawie;
 • Obozy integracyjne w Polsce, na Litwie, Łotwie i Ukrainie;
 • Parafiady regionalne (na Łotwie w Jełgawie i na Litwie w Landwarowie);
 • wymianę międzynarodową;
 • spotkania, konferencje, sympozja naukowe.

Celem programu jest:

 • integracja dzieci i młodzieży polonijnej z ich rówieśnikami z Polski,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu historii i geografii Polski oraz kultury polskiej, poprawa umiejętności posługiwania się językiem polskim,
 • popularyzacja idei  ruchu parafiadowego.

Program edukacyjno-wychowawczy Parafiada jest odpowiedzią na potrzeby duchowe współczesnego młodego człowieka. Obecność na Parafiadzie uczestników z wielu krajów jest szansą na nawiązanie kontaktów i budowanie ponadnarodowych więzi między dziećmi i młodzieżą. Coroczne Finały Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży są największym europejskim spotkaniem młodych, w którym uczestniczą przedstawiciele z wielu krajów Europy i świata. W programie biorą udział reprezentacje z Białorusi, Czech, Estonii, Kanady, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Rosji, Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch i innych państw.
Coraz większe zainteresowanie Parafiadą pojawia się zwłaszcza u dzieci polskich ze Wschodu. Udział w tym programie stwarza im bowiem możliwość przybliżenia i  pogłębienia wiedzy o kraju ich przodków, a także poznania historii i współczesnych kierunków rozwoju Polski.

Rokrocznie Stowarzyszenie Parafiada zaprasza 15 osobowe grupy dzieci i młodzieży z poszczególnych krajów wraz z dwoma opiekunami. Grupy reprezentują w większości parafie, szkoły, kluby sportowe, zespoły artystyczne, organizacje polonijne, tj. związki Polaków w poszczególnych krajach. Dla dzieci i młodzieży ze Wschodu wyjazd do Polski  jest nagrodą  i podsumowaniem całorocznej pracy , a także możliwością współzawodnictwa indywidualnego i zbiorowego w konkurencjach sportowych oraz konkursach artystycznych ze swoimi rówieśnikami z Polski i innych krajów. Często jest to dla wielu z tych dzieci jedyna w życiu okazja do wizyty w Polsce.

 

Niektóre reprezentację przyjeżdżają na Parafiadę systematycznie. Wśród nich są:

 • Białoruś – Szczuczyn, Lida, Wołpa, Zabłoć, Grodno, Dołginów, Świr, Narocz i inne
 • Litwa – Szumsk, Wilno, Landwarów, Soleczniki, Ejszyszki, Mickuny i in.
 • Mołdawia – Kiszyniów, Bielce.
 • Ukraina – Jaworów, Lwów, Dolina, Równe, Sambor, Nowograd Wołyński i in.
 • Łotwa – Daugavpils, Rezekna, Ryga, Jełgawa, Jekabpils i in.
 • Rosja – Saratów, Moskwa, Batajsk (Syberia), Orenburg i in.

Program pobytu zagranicznych grup młodzieży w Polsce obejmuje tygodniowy pobyt w Warszawie i dwutygodniowe turnusy na terenie Polski, zorganizowane na wzór oaz.

W Warszawie młodzież z zagranicy prezentuje bardzo bogaty program własny pt. „Moja mała ojczyzna”, aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych, konkursach wiedzy, konkursach muzycznych, poznaje stolicę Polski.
Obecność dzieci i młodzieży polonijnej na Międzynarodowej Parafiadzie pozwala na: codzienną  praktykę języka polskiego, sprzyja także zawieraniu nowych znajomości z rówieśnikami z Polski oraz stwarza  szansę na poznanie ojczyzny przodków, co dokonuje się również podczas realizacji II etapu programu Parafiady, tj. odbywających się na terenie całego kraju  obozach parafiadowych.

Głównym celem organizowanych obozów parafiadowych dla młodzieży  z zagranicy jest:

 • nabywanie wiedzy o historii, geografii i kulturze Polski,
 • poprawa znajomości i rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
 • integracja dzieci i młodzieży polonijnej z ich rówieśnikami z Polski,
 • prezentacja folkloru, kultury i obyczajów swojego państwa,
 • kontynuacja nauki języka polskiego po zakończeniu programu wakacyjnego,
 • oraz promocja języka w środowiskach lokalnych swojego miejsca zamieszkania.

Dla wielu osób ze Wschodu uczestnictwo w programie Parafiada jest mocną motywacją do podjęcia studiów w Polsce na różnych kierunkach. Niektórzy ”parafiadowicze”  dostali się w Polsce na wyższe uczelnie, studiują na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na innych uczelniach.

Program edukacyjno-wychowawczy Parafiada jest otwarty również na udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży, pochodzącym ze środowisk  zmarginalizowanych i rodzin patologicznych za naszą wschodnią granicą. Od wielu lat na Parafiadę przyjeżdżają ”dzieci ulicy” z Wilna, ze Stowarzyszenia Polaków Litewskich św. Zyty. Możliwość pobytu w Polsce jest dla nich także okazją do nawiązania kontaktów z polskimi ośrodkami, parafiami, które ich wspierają i zapraszają na wakacje. Niektóre dzieci dzięki tej pomocy mogą kształcić się w szkołach polskich i mieszkać u polskich rodzin zastępczych.
Dynamiczny rozwój ruchu parafiadowego sprawił, że nadaje on rytm działaniom wielu środowisk nie tylko podczas centralnych uroczystości, ale także w ciągu całego roku. Podobnie jak w Polsce, w niektórych parafiach na Wschodzie odbywają się lokalne parafiady, igrzyska parafialne i imprezy towarzyszące, oparte na doświadczeniach, nabytych podczas Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie.
Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Landwarowie na Litwie już po raz ósmy zorganizowała Parafiadę Archidiecezji Wileńskiej. Zainteresowanie i zapotrzebowanie parafii, szkół i samej młodzieży na tego rodzaju wydarzenia jest ogromne. Organizatorzy uzyskali zgodę Arcybiskupa Wileńskiego, Księdza Kardynała Audrysa Juozasa Baćkisa na coroczne organizowanie Parafiady Dzieci i Młodzieży w jego diecezji, co stało się tradycją i skłania do systematycznej pracy. Oprócz zawodów sportowych nie zabrakło także części kulturalnej z konkursami wiedzy, konkursami plastycznymi i muzycznymi. Nagrodą główną dla  trzech parafii, które zdobędą najwięcej punktów jest zawsze wyjazd do Polski na Finały Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. A to oczywiście mobilizuje do całorocznej pracy i aktywnego udziału w programie.

Znaczącym dziełem Parafiady jest międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, która umożliwia polskim dzieciom poznanie kultury i tradycji Polaków na Wschodzie. W ostatnich latach Stowarzyszenie Parafiada w ramach wspomnianej wymiany zorganizowało:

 • obóz integracyjny pod hasłem ”Poznaj swoich sąsiadów” w Solecznikach na Litwie,
 • spotkania polsko-białoruskie w ramach programu Rita: Polska i Białoruś,
 • spotkania polsko-łotewskie  w Daugavpils na Łotwie,
 • obóz katolicki ”OAZA” w Svente na Łotwie,
 • oraz obozy z nauką języka polskiego, geografii i historii  w Polsce.

Parafiada jest zatem bez wątpienia wielką i realną szansą wszechstronnego rozwoju  dla naszych rodaków ze Wschodu, a także iskierką nadziei na lepszą przyszłość dla nich.

Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z Centrum Parafiadowym bądź bezpośrednio z p. Marią Kujel [email protected] - Koordynatorem programów wschodnich

data dodania: 2013-04-01  przez :Wojciech Wardaszko Ilośc wyświetleń: 0.
Partner strategiczny

 

Partnerzy medialni
 

gosc niedzielny