facebook

Akcja 1% dla Twojej szkoły, świetlicy, klubu, parafii

Ta akcja to szansa dla instytucji z Twojego środowiska - z nami instytucje, które nie mają statusu Organizacji Pożytku Publicznego, mogą zbierać środki w ramach 1% podatku. Te pieniądze muszą być wykorzystane zgodnie z naszymi celami statutowymi - a więc na pożytek dzieci i młodzieży.

Kto może zbierać 1%?

W ramach rocznego rozliczenia podatku każdy może przekazać 1% na wybraną Organizację Pożytku Publicznego (OPP) - na przykład Stowarzyszenie Parafiada. Jednak istnieje przewidziana prawem możliwość, żeby dana OPP zbierała te środki dla kogoś innego: np. szkoły, świetlicy, klubu, parafii  - tak długo, jak potrafi wykazać, że za te pieniądze są realizowane jej cele statutowe. W praktyce znaczy to tyle, że np. szkoła, parafia, świetlica czy klub sportowy z Waszej okolicy może otrzymywać od nas pieniądze, które ludzie w swoim rocznym rozliczeniu przekazali Parafiadzie ze wskazaniem celu szczegółowego - waszej placówki.

Jak zacząć?

Wszystko zaczyna się od porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem a instytucją lokalną. W ramach tego porozumienia Stowarzyszenie zobowiązuje się gromadzić, ewidencjonować i przekazywać środki, jakie otrzyma z dedykacją na hasło właściwe dla danej instytucji. Hasło jest dla każdej instytucji indywidualne, uzgodnione i określone w porozumieniu (np.: Rzeszów 2, Tęcza, UKS Victoria). Instytucja lokalna zobowiązuje się ewidencjonować wydatki pokryte z przekazanych środków  - nie mogą one być wykorzystane na nic innego niż bezpośrednie działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Oczywiście kwota, jaką dana instytucja może pozyskać, zależy od zaangażowania osób jej przychylnych - tych, które wpiszą w swoim rozliczeniu PIT numer KRS 0000124134, a jako cel szczegółowy podzadzą właściwe hasło - to z porozumienia. Stowarzyszenie Parafiada dostarcza pewne ilości materiałów, które pomagają w propagowaniu akcji w danym środowisku lokalnym.

Na pokrycie kosztów obsługi programu Stowarzyszenie zatrzymuje 5% przekazanych środków.

I co dalej?

Kiedy już jakieś środki znajdą się na subkoncie opatrzonym hasłem Waszej instytucji i Stowarzyszenie przekaże informację o ich ilości, można zacząć je wydawać. Ze względu na wymogi prawne, rozliczenie zazwyczaj polega na refundacji - tzn., że organizacja kupuje jakiś towar lub korzysta z usługi, a następnie na podstawie noty księgowej z załączonymi kopiami faktur otrzymuje zwrot poniesionych kosztów. Taka forma rozliczenia nie jest jednak regułą - wiele instytucji korzysta ze środków z Akcji 1% na pokrycie kosztów uczestnictwa swoich podopiecznych w programach Stowarzyszenia - Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży lub Letnich Obozach Parafiadowych.

We wszelkich sprawach związanych z Akcją 1% prosimy o kontakt z  p. Katarzyną Kucharek

 

  REGULAMIN AKCJI 1%  
  WZÓR POROZUMIENIA - UMOWY  
  WZÓR - Propozycja wydatkowania środków  
  WZÓR - Zestawienie faktur  
data dodania: 2013-03-07  przez :Wojciech Wardaszko Ilośc wyświetleń: 0.
Partner strategiczny

 

Partnerzy medialni
 

gosc niedzielny