facebook

Programy

Maria Kujel

Wiceprezes Zarządu / Koordynator programów polonijnych
Telefon: 728 820 606

Małgorzata Jędruch-Włodarczyk

Koordynator programów kulturalnych / Koordynator programu "Katyń... Ocalić od zapomnienia"
Telefon: 728 820 602

Natalia Mrozowska

Koordynator programów regionalnych
Telefon: 728 820 605
NIEOBECNA

Wojciech Wardaszko

Koordynator programów regionalnych / wsparcie IT
Telefon: 505 215 862 / 728 820 605

Marta Bareja

Zespół ds. programów regionalnych
Telefon: 508 781 526

Dorota Daniluk-Domańska

Koordynator programów lokalnych i wolontariatu
Telefon: 728 820 601
NIEOBECNA

Małgorzata Grząba

Zespół ds. obozów
Telefon: 728 820 604

Albert Kosiński

Zespół ds. obozów

Partner strategiczny

 

Partnerzy medialni
 

gosc niedzielny
 
}