facebook

o. Józef Joniec - Kochał Parafiadę

Wierzył głęboko w jej fundamentalne przesłanie - wychowania młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport. Ufał, że promowanie idei parafiadowej, szerokie zaangażowanie i poświęcenie przyniosą konkretne efekty...
I z tą swoją wiarą, wielkim entuzjazmem, pasją i zapałem nas zostawił, ale nie opuścił.

           Zginął 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu  Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.  Został pochowany 20 kwietnia w Świątyni Opatrzności Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków.

  •    Obejrzyj fotogalerię -  wspomnienie o ojcu Józefie

  •    Obejrzyj fotorelację z ostatniego pożegnania ojca Józefa 

lub przeczytaj życiorys poniżej:

Ojciec Józef Joniec urodził się 12 października 1959 r. w Laskowej koło Limanowej, gdzie mieszkał do 1973 r., kiedy to pożar całkowicie strawił jego rodzinny dom. Po pożarze cała rodzina przeprowadziła się do Wilkowa w gminie Kocmyrzów-Luborzyca pod Krakowem. Rozpoczął wówczas naukę w Liceum Ojców Pijarów. Po ukończeniu szkoły wstąpił do Zakonu Pijarów, gdzie 16 sierpnia 1977 r. złożył pierwszą profesję zakonną, przyjmując za patrona św. Krzysztofa. Po ukończeniu Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy i Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w dniu 18 maja 1985 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Miziołka. W 2010 roku miał obchodzić jubileusz 25-lecia święceń. Po otrzymaniu święceń pełnił posługę duszpasterską w parafii Wniebowzięcia NMP i świętych Apostołów Piotra i Pawła w Hebdowie koło Nowego Brzeska oraz w parafii Najświętszego Imienia Maryi w Krakowie-Rakowicach. W latach 1986—1991 studiował filologię klasyczną na Uniwersytetach Jagiellońskim i Warszawskim. W latach 1981—1992 wyjeżdżał na stypendia językowe do Austrii, Niemiec, Włoch i Francji, co pozwoliło mu na uzyskanie biegłości w posługiwaniu się językami: łacińskim, włoskim, niemieckim i francuskim. Od 1985 r. pracował z dziećmi i młodzieżą wszystkich poziomów nauczania, w tym z młodzieżą akademicką w układzie edukacji formalnej i nieformalnej, w różnych ośrodkach na terenie Polski oraz poza jej granicami. Od 1989 r. aktywnie działał w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Od 1990 r. pełnił posługę duszpasterską w parafii Matki Bożej Królowej Wyznawców w Warszawie-Siekierkach, gdzie był w różnych okresach katechetą, wizytatorem katechetycznym, duszpasterzem akademickim, proboszczem parafii, rektorem kolegium pijarskiego oraz dyrektorem Pijarskiego Centrum Edukacyjnego Stanisława Konarskiego.

Twórca Parafiady

Największym osiągnięciem jego życia był udział w tworzeniu i propagowaniu od 1988 r. ruchu parafiadowego, którego głównym przesłaniem jest wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę i sport. W 1992 r. założył Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. J&´zefa Kalasancjusza, którego celem jest promocja i realizacja parafiadowego programu wychowawczo-profilaktycznego. Dzięki niemu ten ruch stał się ważnym ogniwem procesu wychowania młodzieży w naszym kraju, ale także rozwinął się w wielu krajach europejskich, szczególnie za wschodnią granicą Polski. O. Józef był również twórcą i organizatorem Międzynarodowych Parafiad Dzieci i Młodzieży, w których corocznie bierze udział ponad 3 tys. dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, rodziców i wolontariuszy. Za niezliczoną ilość spotkań, wiele inicjatyw, kursów, programów, setki obozów parafiadowych, ponad dwadzieścia Finałów Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży wdzięczne mu jest szerokie grono osób z Polski  i z zagranicy: dzieci, młodzież, wychowawcy, nauczyciele, sportowcy i ludzie kultury.  0. Józef był osobą całkowicie pochłoniętą promowaniem idei parafiadowej, w którą głęboko wierzył i uznać to należy za wyjątkowe dzieło jego życia.

Patriota

Dał się on również poznać jako kierownik, lider i koordynator licznych projektów oraz programów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych takich, jak: ”Katyń... ocalić od zapomnienia”, ”Moja Mała Ojczyzna”, ”Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie”, ”Wybieram zdrowie”, ”Od małej Ojczyzny do wielkiej historii”, ”Edukacja poprzez sport”, ”Młodzież w działaniu”, ”Sport uczy i łączy wszystkich” zrealizowanych w Europejskim Roku Edukacji poprzez Sport 2004 oraz ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”. Ponadto był współzałożycielem Fundacji Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza (1991 r.), Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP (1993 r.), gdzie w latach 1993–2002 pełnił funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych, oraz Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Zakonu Pijar&´w im. ks. Stanisława Konarskiego.

Doceniany, znany i kochany

W latach 1994–2002 był członkiem Komisji Młodzieżowej w Federation International Catholique d'Education Physique et Sportive, członkiem Rady przy Delegacie Kon-ferencji Episkopatu Polski ds. Sportu (od 1997 r.), członkiem Komisji Polonijnej przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 1998 r.), członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w Polsce (od 1995 r.), członkiem Federacji Sportu dla Wszystkich (od 1999 r.), Forum Społecznego m. st. Warszawy (2005–2008) i Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 2006 r.). Na wniosek Senatu RP przyznano mu w 2004 r. Złoty Krzyż Zasługi za pomoc Polakom na Wschodzie i realizację programu pn. ”Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży”. Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł ”Budowniczego Polskiego Sportu” (2006 r.) oraz pijarską nagrodę ”Pietas et Litterae” (2008 r.). W grudniu 2008 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za szczególne zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.


 autorem artykułu jest Paweł Wójcik

_blank

data dodania: 2013-05-06  przez :Wojciech Wardaszko
Zobacz również:
Kto i jak może pomóc

2013-05-13

Zapoznaj się z możliwościami wsparcia naszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

Kongres Inspirowani Kalasancjuszem

2017-03-21

Z okazji Kalasantyńskiego Roku Jubileuszowego Polska Prowincja Zakonu Pijarów zaprasza na Kongres Duchowości Młodych - Inspirowani Kalasancjuszem, który odbędzie się w dniach 28 kwietnia – 1 maja 2017 w Krakowie.

Póki nie jest za późno - konkurs Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych

2017-02-27

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, jak co roku, organizuje ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny o tematyce historycznej pt. „Póki nie jest za późno”. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.


Projekt zgłoszony do konkursu powinien dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski związanego z wojnami i konfliktami zbrojnymi w XX wieku lub miejsc autentycznych wydarzeń historycznych w Polsce, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Może także przedstawiać losy ludzi związanych z miejscem pamięci, ale związek ten musi być wyraźnie wykazany.

Znamy laureatów II etapu Konkursu Literackiego o Nagrodę Giętkiego Pióra!

2016-12-21

W siedzibie Stowarzyszenia w dn.20 grudnia 2016 r. odbyła się kameralna uroczystość wręczenia nagród dla autorów najlepszych opowiadań.
Opinie Jury można znaleźć w zakładce Aktualności na stronie www.gietkiepioro.parafiada.pl
 

Spędź “Niedzielę z ferajną”, zapraszamy!

2016-11-24

 Zapraszamy gimnazjalistów i licealistów z przyjaciółmi i rodzinami na wyjątkowe, bezpłatne wydarzenie, które pozwoli poczuć klimat (a raczej klymat) Warszawy, której już nie ma.

Wyniki I etapu Konkursu Literackiego o Nagrodę Giętkiego Pióra zostaną opublikowane w dn. 14 listopa

2016-11-09

W związku z przedłużeniem terminu zgłaszania esejów do I etapu Konkursu Literackiego o Nagrodę Giętkiego Pióra oraz dużym zainteresowaniem uczestnictwem w konkursie, wyniki prac uczniów warszawskich gimnazjów zostaną opublikowane w poniedziałek, 14 listopada b.r.
 

Partner strategiczny
Partnerzy medialni
gosc niedzielny